Algemene voorwaarden van GleeVape

Welkom bij GleeVape! Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Door onze site te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen en met de toepasselijke wetgeving. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze site. Door een aankoop te doen op onze website, gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden en met ons beleid voor verzending en retourneren en garantie.

Internationale bestellingen

GleeVape is gevestigd in Hong Kong en opereert wereldwijd. Klanten die bij ons winkelen en naar landen buiten Hong Kong verzenden, worden als internationale klanten beschouwd. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de regelgeving in uw land met betrekking tot het bezit, de import, de export en het gebruik van vaporizerproducten voordat u bij ons winkelt. Voor specifieke landen waarin we actief zijn, kan aanvullend beleid worden uiteengezet in ons beleid voor verzending, retourneren en garantie.

auteursrechten

De volledige inhoud op deze site, inclusief tekst, afbeeldingen en code, valt onder het auteursrecht als collectief werk onder de auteursrechtwetten. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan GleeVape. Copyright 2022, GleeVape. Alle rechten voorbehouden. U mag delen van deze site elektronisch kopiëren en afdrukken met als enig doel een bestelling bij GleeVape te plaatsen of GleeVape-producten te kopen. Elk ander gebruik, inclusief reproductie, distributie, weergave of overdracht van site-inhoud, is ten strengste verboden, tenzij geautoriseerd door GleeVape Inc.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van GleeVape die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van GleeVape.

Garantieverklaring

Onze site en de geleverde materialen en producten worden aangeboden “zoals ze zijn” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. GleeVape wijst alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. GleeVape garandeert niet dat de functies van de site ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de site vrij is van schadelijke componenten. Wij bieden geen garantie voor de nauwkeurigheid, tijdigheid of betrouwbaarheid van de materialen op de site.

Beperking van aansprakelijkheid

GleeVape is niet aansprakelijk voor enige speciale schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van materialen op deze site of de prestaties van producten, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige rechtsgebieden zijn geen beperkingen op garanties of uitsluitingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade toegestaan, dus deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Beëindiging

Deze algemene voorwaarden zijn op u van toepassing wanneer u de site bezoekt of het registratie- of winkelproces voltooit. GleeVape kan deze algemene voorwaarden, of een deel ervan, op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. Bepaalde bepalingen, waaronder auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en overige, blijven van kracht na beëindiging.

Kennisgeving

GleeVape kan u hiervan op de hoogte stellen via e-mail, een algemene kennisgeving op de site of via andere betrouwbare methoden op het adres dat u hebt opgegeven.

Gemengd

Op uw gebruik van deze site is de wetgeving van Hong Kong van toepassing, ongeacht de keuze van wettelijke bepalingen. Eventuele juridische procedures met betrekking tot deze site zullen worden gevoerd bij de rechtbanken van Hong Kong. Eventuele claims met betrekking tot de site moeten binnen een jaar na het ontstaan van de claim worden ingediend. Het onvermogen van GleeVape om enige bepaling van deze algemene voorwaarden af te dwingen, doet geen afstand van rechten. GleeVape kan zijn rechten en plichten onder deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving overdragen.

Gebruik van de site

Intimidatie in welke vorm dan ook op de site is verboden. U mag geen aanstootgevende inhoud uploaden of anderen verzoeken zich bij commerciële diensten aan te sluiten. GleeVape behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken ongepaste inhoud te blokkeren of te verwijderen.

Disclaimer van deelname

GleeVape is niet verantwoordelijk voor door gebruikers gegenereerde inhoud op de site. Wij fungeren als kanaal voor distributie en behouden ons het recht voor om aanstootgevend materiaal te verwijderen.

Gebruik van producten

GleeVape doet geen uitspraken over de effectiviteit van onze producten voor enig specifiek gebruik. Door onze producten te kopen, gaat u ermee akkoord deze op eigen risico te gebruiken. Nicotineproducten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Raadpleeg een arts voordat u nicotineproducten gebruikt.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om GleeVape en haar dienstverleners te vrijwaren van alle verliezen, uitgaven, verwondingen, schade en kosten die voortvloeien uit een overtreding van deze voorwaarden of activiteiten met betrekking tot uw account.

Links van derden

GleeVape kan voor het gemak van de bezoeker linken naar sites van derden. Wij hebben geen controle over deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun praktijken.

Productdisclaimer

Voor bepaalde producten kunnen specifieke disclaimers gelden met betrekking tot het in aanmerking komen voor omruilen/restituties. Lees alle productdisclaimers voordat u koopt. Door bij het afrekenen akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden, bevestigt u dat u alle productdisclaimers heeft gelezen en begrepen.

Bedankt dat je voor GleeVape hebt gekozen!